Lukas Stiftelsen inngikk avtale med HM Coaching og Rådgivning februar 2011 om kjøp av tjenester til nærmere beskrevet kvalitetsarbeid.

Avtalen går ut på en gjennomgang og revidering av Stiftelsens kvalitetssytem i forbindelse med ISO sertifisering.

Hildegunn Molvær var prosjektleder for boligtilbudet Nordbyhagen for psykisk syke i Lørenskog.

Journalist i Romerikes Blad - Torstein Davidsen, skrev en artikkel om dette i april 2006. Du kan lese artikkelen i sin helhet her


Her kan du lese andre artikler fra Romerikes Blad:

"Boliger som budsjettert" (16.februar 2006)
"Sprudlevann og kanapeer for nye boliger" (17. februar 2006)