TRYGGE OMGIVELSER: Jeg setter stor pris på både det sosiale fellesskapet og de trygge rammene i Sykehusveien 75, forteller Thomas Kristiansen. Her er han sammen med vernepleierstudent Line Torp fra Høgskolen i Akershus (t.v.), miljøterapeut Karin Standal og avdelingsleder og vernepleier Hildegunn Molvær.

www.hmcoaching.no - info@hmcoaching.no orgnr: 895 766 712 © 2010 HM coaching- Webdesign
Send e-post!