Jeg er utdannet innen helse- og sosialfag, med videreutdanning innen veiledning, coaching og psykisk helsearbeid. Har nylig tatt videreutdanning innen " Vurdering og håndtering av voldsrisiko for mennesker med alvorlig  psykisk sykdom" HCR-20.

Jeg har vært så heldig at jeg har fått være med på å bygge opp flere kommunale tilbud innenfor ulike tjenester. Har etter hvert opparbeidet meg god kompetanse og en bred erfaring innen for denne type jobbing.

Når det gjelder alle disse eksemplene har jobben gått ut på å få etablert personalgruppe, kompetanseheving ut fra de ulike problemstillingene og behovene, i tillegg til å organisere tjenestene.
Som eksempel kan nevnes

  • Barnebolig/ barneavlastning for funksjonshemmede barn  med til dels store bistandsbehov.
  • Psykogeriatrisk avdeling i et nytt omsorgssenter.
  • Etablere funksjonelt tilbud rundt en bruker med til dels alvorlig/farlig atferdsproblematikk.
  • Prosjektleder for bygging og etablering av nytt tilbud med 10 leiligheter til mennesker med psykiske lidelser.

De siste ti årene har jeg jobbet innen psykisk helsetjenester, hvor det har vært ulike arbeidsoppgaver, fra organisering av tjenestetilbud - til klientkontakt og overordnet kontakt med ulike samarbeidspartnere innen denne tjenesten. Jeg har vært leder for kriseteam. Jeg har jobbet klinisk i forhold til coaching/ veiledning av langtidssykemeldte for at de skal komme seg tilbake i arbeidslivet, og med brukere i forhold til terapeutiske samtaler. Jeg har også jobbet  inspektør i Arbeidstilsynet en periode. Der var jeg i psykososialt og organisatorisk nettverk , med hovedarbeidsområde innen psykososialt arbeidsmiljø, jobbet blant annet med KIA (konflikt i arbeidslivet), vold og trusler i arbeidslivet og IA - oppfølging av langtidssykemeldte og forebygging.

Se under referanser hvor det refereres nærmere til noen av nevnte eksempler.

www.hmcoaching.no - info@hmcoaching.no orgnr: 895 766 712 © 2010 HM coaching- Webdesign
Send e-post!